2019 fyller vi 10 år och det kommer att synas i våra aktiviteter - lite festligare blir det! 

Billinge byalag vill verka för att byn är en trivsam, välkomnande och dynamisk plats att leva i. Förutom att anordna aktiviteter och mötesplatser, engagerar vi oss i frågor som bebyggelse, trafik och miljö, i nära dialog med kommunen och andra intressenter.

Har du förslag på aktiviteter eller projekt? Vill du hålla i något själv eller hjälpa till? Hör av dig-vår byförening är din byförening!

Föreningen är en medlemsorganisation och ideell förening. Byalaget har en styrelse som sammanträder löpande under året. Styrelsen väljs av byalagets medlemmar och sitter över två år.