Billinge bylag, din byförening!

Byalaget ordnar en mångd aktiviteter under året för att skapa gemenskap och en levande by. Föreningen företräder dina intressen som bybo på flera sätt, bland annat som remissinstans till kommunen. Byalaget verkar för att Billinge ska vara en inbjudande och trevlig by att bo i, en plats som utvecklas i samklang med dig som bor här. 

Föreningen bildades 2009 och är en medlemsorganisation och ideell förening. Byalaget har en styrelse som sammanträder löpande under året. Styrelsen väljs av byalagets medlemmar och sitter över två år.