Styrelse 2017

Billinge byalag har styrelsemöte ca 8-9 ggr/år och ni kan när som helst inkomma med synpunkter, förslag till någon av oss i styrelsen på nedan tele eller mailadresser. Personerna nedan är invalda i styrelsen fram till årsmötet i mars 2018.

Ordförande:
Anders Borgquist,
070-5542085
anders.borgquist@swipnet.se

Vice Ordförande:
Pia Sjöholm
0413-542389
pia-sjoholm@telia.com

Kassör
Torsten Werner,
0413-542348
werner@exen.se

Ledamöter

Lotta Gunnarsson
070-5642303
info@trumpetarbostallet.se

Björn Hansson
073-9071240
borne82@hotmail.com

Hanna-Mia Hellberg
0413-542366
hanna-mia.hellberg@eslov.se

Alexandra Korhonen
0732-615242
alexandra1korhonen@gmail.com

Isa Löfvendahl 
0703-612397
isa.lofvendahl@gmail.com

Malin Holmkvist
 070-5897485
molle85@hotmail.com

Styrelser genom åren