Styrelse 2019

Varmt välkommen att höra av dig! Vi i styrelsen välkomnar glatt synpunkter och aktivitetsförslag. Personerna nedan är invalda fram till årsmötet i mars 2020.

Ordförande:
Anders Borgquist,
0705-542085
anders.borgquist@tele2.se

Vice Ordförande:
Isa Löfvendahl
0703-612397
isa.lofvendahl@gmail.com

Kassör
Torsten Werner,
0413-542348
werner@exen.se

Ledamöter

Lotta Gunnarsson
0705-642303
info@trumpetarbostallet.se

Susanne Eckersten
0793-481970
susanne.eckersten@gmail.com

Hanna-Mia Hellberg
0735-5311102
hanna-mia.hellberg@telia.com

Alexandra Korhonen
0732-615242
alexandra1korhonen@gmail.com

Tommy Bengtsson
0730-454434
smefan666@gmail.com