Bli medlem i din byaförening!


Byalaget verkar för en levande by, för trivsamhet och gemenskap.Byn ska leva och utvecklas i samklang med dig som bor här och ta till vara dina intressen.Byalaget ordnar massor av aktiviteter, flera stycken i månaden under hela året. Exempel på saker som föreningen också gör, är att ordna med fibernät, vara remissinstans till kommunen, och mycket, mycket mer. Hör av dig om du vill vara aktiv!

På schemat för 2019 står knattedisco, jubileumsfest, after work, barndag, boulemästerskap, Billingeloppet, musteridag, pilflätning.....

Det är inget tvång att vara Billingebo för att vara med.
Bli medlem till det facila priset av 150 kr för familj eller 100 kr för enskild. 
...
Varmt välkommen, gammal som ny medlem!

Billinge byalag
Bg-nr 442-1392.
Ange namn och adress vid betalning.


Ordförande:
Anders Borgquist,
070-5542085
anders.borgquist@swipnet.se