I Billinge finns en samling företag som visar på varierande bredd i inriktning och tjänster.

I Billinge finns mer än du tror!

Företagen prestenterar sig själva här- välkommen att botanisera
i utbudet.
 

Och ha tålamod- sidan är under uppbyggnad.