Trumpetarbostället - Besöksmål

Vi som hälsar välkomna heter Lotta och Lennart Gunnarsson, och är tredje generationen lantbrukare på Trumpetarbostället i Billinge, Skåne. Vi vet att det i dag finns många utflyktsmål i Skåne, men få ger ett så innehållsrikt och minnesvärt besök som detta! 

Det är inte många gårdar man kunnat följa så långt tillbaka som Trumpetarbostället. Det finns dokumenterat att redan under tidigt 1200-tal ägdes den av ärkebiskopen Jacob Erlandsson. Bostället var en av de 7 huvudgårdarna i Billinge, och år 1654 blev de kung Fredrik III:s gårdar. År 1693 blev gården Trumpetarboställe under Norra Skånska Husarregementet. Enskiftet började genomföras i Billinge 1815, men först 1834 flyttades Trumpetarbostället ut ur byn, och fick sitt nuvarande läge vid Hissbro. År 1887 sålde kronan ut en stor del av sina boställen. 

DSC_0125 IMG_6141 IMG_3006

Kontakt

Hemsida
Mail
Tel: