Billinge - en By med Anor

Billinge har en rik historia och här har bott och verkat människor sedan lång tid tillbaka.
 

Den sista gulankan Återfanns i Billinge

Den "svenska gula ankan" är en av våra svenska lantraser. I mitten av 70-talet ansågs rasen vara utdöd, men på Trumpetarbostället i Billinge återfanns en stam av den unika rasen. Här hade den funnits sedan 1934 och idag simmar det ca 50 avelsdjur under stenbron Hissbro vid norra Billinge. Denna anka är vi idag lite extra stolta över i byn.
 

Ankor under Hissbro i Billinge

Se filmen om billinges Historia

Historiska bilder från Billinge

Se ett urval av bilder nedan från bygdehistoriens rika bildgalleri.
För nyare bilder besök vårt Galleri.